DhrDirkx1

Bart Dirkx, geboren in 1960 in Veghel is gezondheidsjurist in hart en nieren. Ik ben het Juridisch Adviesbureau Zorg (JAZORG) gestart op 5 maart 2008 vanuit mijn passie voor de zorg. Deze passie, jarenlange opgedane expertise en ervaring zet ik graag maximaal en geheel onafhankelijk in voor belangenbehartiging van individuele patiënten/cliënten die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in de gezondheidszorg en welzijnssector.

Tijdens mijn jarenlange ervaring in de zorg heb ik een keuze gemaakt voor een loopbaan aan de rechtspositionele kant van de individuele cliënt in de zorg- en welzijnssector. Ondanks de inspanningen van de verzorgers en verpleegkundigen om de bewoners van een verzorgingshuis directe zorg te bieden, heb ik mogen ervaren hoe afhankelijk en hulpeloos je als cliënt/patiënt kunt zijn. Zo onstond bij mij de interesse in de gezondheid van mensen in relatie tot hun rechten.

Vanaf 1992 ben ik werkzaam geweest in de patiëntenbeweging. Hier ben ik mij eerst als coördinator en later als adviseur klachtenopvang ontwikkeld tot een specialist in patiëntenrechten inclusief het klachtrecht. Vanaf begin 2012 werd ik een volledig zelfstandige professional en sinds 2016 combineer ik dat met mijn werk als klachtenfuncionaris.

Naast gezondheidsjurist ben ik namelijk gediplomeerd klachtenbemiddelaar in de zorg. In mijn praktijk heb ik ervaren dat het zowel voor de cliënt als de zorgverlener en zorgorganisatie beter is om via bemiddeling de klacht snel en adequaat te helpen oplossen. Daarbij vind ik het belangrijk om via een goede klachtenregistratie, rapportage en signalering van klachten bij te kunnen dragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg.  

De afgelopen jaren heb ik tevens ervaren dat er binnen cliëntenbelangenorganisaties gezondheidsrechtelijke vraagstukken aan de orde komen en dat er behoefte is aan mijn advies en ondersteuning op dat vlak. Daarnaast heb ik ervaren dat ook zorgaanbieders baat hebben bij mijn aanbod op gezondheidsrechtelijk gebied in het belang van hun kwaliteitsbeleid en klachtenmanagement.

  

Opleidingen

Nederlands Recht (privaatrechtelijke richting) aan de Universiteit van Tilburg

Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Klachtenfunctionaris in de Zorgsector, Quasir, Almere

Mediationopleiding, Merlijngroep, Nuland

Plus tal van bij- en nascholingscursussen op het gebied van gezondheidsrecht en klachtbemiddeling

 

Lidmaatschap

 

Vereniging voor gezondheidsrecht (www.vereniginggezondheidsrecht.nl)

Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (www.vkig.nl)