1. U wilt graag een ander medicijn dan uw dermatoloog voorschrijft. Mag dat?
  Ja, dat mag. U moet uw dermatoloog wel haarfijn uit kunnen leggen waarom u een ander medicijn wilt. Hij is uw arts en bepaalt of het medicijn dat u wél wilt voldoet als alternatief.

 2. U kunt niet goed omgaan met de arts in het verpleeghuis en u wilt om een andere arts vragen. Mag dat?
  Ja, dat mag. Als patiënt heb je het recht over te stappen naar een andere arts of zelfs een ander verpleeghuis. Het kan wel organisatorische problemen opleveren.

 3. Uw vader is plots overleden en u wilt graag zijn medisch dossier inzien. Mag dat?
  Nee, dat mag niet. De arts mag u niks vertellen over uw vaders medisch dossier. Een arts heeft namelijk een beroepsgeheim. En dat beroepsgeheim geldt ook na de dood van een patiënt.

 4. Er staat verkeerde informatie in uw medisch dossier en u wilt dit laten wijzigen. Mag dat?
  Ja, dat mag. U mag uw arts vragen om de informatie te veranderen of uit uw dossier te halen.

 5. U bent bezorgd om uw man en u vraagt uw arts zijn medisch dossier in te laten zien. Mag dat?
  Nee, dat mag niet. Alleen uw man en zijn arts mogen in het dossier kijken. U kunt wel toestemming vragen aan uw man. Dan moet de arts het medisch dossier van uw man laten zien.

 6. U bent net verhuisd en de huisarts weigert u als nieuwe patiënt in zijn praktijk. Mag dat?
  Ja, een huisarts mag u weigeren. Bijvoorbeeld als zijn praktijk vol is of als er in het verleden iets is gebeurd waardoor er onvoldoende vertrouwen tussen u en de arts bestaat.

 7. Uw tandarts laat zijn assistente uw gaatjes vullen. Mag dat?
  Ja, dat mag. Als zowel de arts als de assistente vinden dat de assistente in staat is uw gaatjes te vullen. De tandarts moet wel snel in de buurt kunnen zijn om te helpen.

 8. U wilt niet dat uw abortus in uw medisch dossier staat en u wilt deze informatie laten afschermen. Mag dat?
  Ja, dat mag. U kan uw arts vragen om gevoelige informatie af te schermen in uw medisch dossier.

 9. Uw apotheker geeft u véél meer medicijnen mee dan nodig is. Mag dat?
  Nee, dat mag niet. U mag ervan uitgaan dat u de juiste hoeveelheid zorg krijgt die voor uw behandeling nodig is. Méér zorg dan nodig is is dus niet toegestaan.

 10. Uw fysiotherapeut wil uw situatie met uw huisarts bespreken. Mag dat?
  Nee, dat mag niet. U moet hiervoor eerst toestemming geven. De fysiotherapeut mag niet zomaar uw situatie met iemand anders bespreken. Ook niet met uw eigen huisarts.

 11. Omdat u het advies van uw verloskundige niet opvolgt, vraagt zij u een andere verloskundige te zoeken. Mag dat?
  Nee, dat mag niet. Het niet opvolgen van advies is altijd bespreekbaar. Dus als u in goed overleg bepaalt het advies niet op te volgen, mag de behandelrelatie ook niet opgezegd worden.

 12. Mag de gemeente op grond van de nieuwe WMO mijn persoonsgebonden budget afpakken? Nee, dat mag zomaar niet. Na onderzoek kan de gemeente aan een cliënt een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is een individuele voorziening zoals een woningaanpassing of een specialistische dagbesteding. Cliënten kunnen kiezen voor een pgb als ze voldoen aan twee voorwaarden: de cliënt moet het pgb goed kunnen beheren en daarmee veilige en goede ondersteuning kunnen inkopen.