jazorg artikel

De zorg verandert continu en de wetten kunnen erg ingewikkeld zijn. Gezondheidsjurist Bart Dirkx staat patiënten in de zorg bij met zijn bedrijf JAZORG.

Dit doet hij inmiddels al tien jaar en met veel succes: 'Het hoeft niet altijd tot een procedure te leiden. Ik vind bet juist een 'sport' om op zoek te gaan naar

lichtpuntjes die tot een oplosssing leiden.'

 

Cliënten kunnen bij JAZORG terecht voor advies en bijstand over WMO-indicaties, het persoonsgebonden budget, patiëntenrechten zoals zaken over privacy

in de zorg, maar ook over medische fouten door artsen. Patiënten weten vaak niet welke weg zij moeten bewandelen, zijn soms te ziek, hebben de energie

niet of durven gewoon niet.

 

"Het is mijn 'sport' op zoek te gaan naar een oplossing"

 

 

Luisteren en samenwerken

Naast de voldoening en diversiteit aan zaken staat de werkwijze voor JAZORG hoog in hat vaandel. Ik werk stapsgewijs en oplossingsgericht. Ik luister naar
de cliënt en werk ermee samen. Er gaat bijvoorbeeld geen brief de deur ult zonder dat de cliënt deze heeft gezien en zich erin herkent. Cliënten vinden het
daarnaast prettig dat ik bij hen thuis kom'.

 

Klachtenfunctionaris

Dirkx zet zich ook in voor cliëntenbelangenorgarnisaties en zorgaanbieders. Eerstgenoemde leggen cliëntgerichte juridische vraagstukken op zijn bordje.
Zorgaanbieders adviseert hij over het beleid: de wetgeving is vaak complex en vooral kleinere zorgaanbieders of zzpers kloppen daarvoor bij mij aan.

Bij conflicten kunnen zij hem ook in-huren als onafhankelijk klachtenfunctionaris: om te voorkomen dat de klacht escaleert en een bevredigende 
(gezamenlijke) oplossing kan worden bereikt. Ik bemiddel en stel me dan neutraal op.

 JAZORG
Durendaelweg 10

5056 ZA Berkel-Enschot
06-30422766

 

Tekst: Annabelle Nooteboom
Fotograaf: Bas Haans
Bron: De Schakel
Datum: 23-11-2018