Gevonden op de zeer informatieve site voor patiënten, zorgvragers en consumenten www.alleszelf.nl. Je kunt je op hun Nieuwsbrief digitaal abonneren.

 

Zeven websites om de juiste zorg te krijgen

Juiste zorg

 

Op hoge leeftijd hebt u vaak zorg of ondersteuning nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Naast Alleszelf.nl zijn er maar liefst zeven landelijke websites die u hierbij kunnen helpen. Alleszelf.nl zet ze op een rij en helpt u deze sites te gebruiken. Zodat u de zorg vindt die u nodig hebt.

 

Verantwoording

De informatie in dit artikel is gebaseerd op een verkennend bureauonderzoek dat wij in augustus 2016 uitvoerden. We hebben landelijke websites gekozen van (semi)-publieke organisaties die specifiek van belang zijn voor mensen op hoge leeftijd en/of hun mantelzorgers. We presenteren de platforms op alfabetische volgorde, met onderaan een overzichtstabel. Kent u sites die ook genoemd moeten worden? Laat uw reactie onder dit bericht achter.

Samenvatting

Wilt u ideeën krijgen voor concrete oplossingen in uw eigen situatie? Gebruik dan Regelhulp.nl. Zoekt u een individuele (para-)medische hulpverlener, dan is ZorgkaartNederland.nl nuttig. Wilt u weten wat ‘goede zorg’ is en welke kwaliteit ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen hebben, maak dan gebruik van KiesBeter.nl. Wilt u algemene informatie over beleid en kosten, dan is Rijksoverheid.nl nuttig, terwijl informatie over wetten, indicaties en persoonsgebonden budgetten op Wlz-overgangsrecht.nl te vinden is. Meer weten over de gevolgen van alle veranderingen en ideeën/inspiratie opdoen hoe u als zorgvrager of mantelzorger hiermee kunt omgaan? Dan is Zorgverandert.nl een goede keuze. En komt u met uw zorgvraag tussen ‘wal en schip’, dan is Juisteloket.nl voor de aangewezen plaats.

Juisteloket.nl: wanneer de juiste zorg voor u lijkt te ontbreken

Mocht u ondanks alle websites en regelingen toch niet de juiste zorg kunnen vinden, dan kunt u dat doorgeven via het meldpunt op Juisteloket.nl. Dit meldpunt is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het meldpunt is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en de meldingen worden behandeld door medewerkers van cliëntenorganisaties. Helaas biedt het meldpunt geen garantie op resultaat: indien u het niet eens bent met de voorgestelde oplossing kunt u via de bestaande wetten bezwaar maken.

KiesBeter.nl: inhoud en kwaliteit van zorg

 

KiesBeter.nl geeft informatie over aandoeningen, zorgvragen en behandelingen. Daarnaast informeert KiesBeter u over wat voor elk van de medische onderwerpen goede zorg is. Wanneer u zich in een ziekenhuis wilt laten behandelen, kunt u informatie krijgen over de ervaring van het door u gewenste ziekenhuis met de behandeling die u nodig heeft. Interessant is ook de informatie over de kwaliteit van verpleeghuizen.

 

 

Regelhulp.nl: zoek oplossingen voor uw situatie

Regelhulp

  

Regelhulp is een website voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning, ook rond zorg en welzijn. Vooral het onderdeel Mijn situatie biedt een handige ingang om uw vraag beantwoord te krijgen. Na het aankruisen van het soort ondersteuning dat u zoekt, kunt u aangeven wat u zou willen bereiken, zoals “mensen leren kennen”, “boodschappen doen” of “eten en drinken”. Vervolgens komt u bij mogelijke oplossingen die er voor uw situatie zijn, zo mogelijk ook in uw eigen gemeente.  Andere onderdelen waar u oplossingen voor kunt vinden zijn o.a.: het huishouden doen, veilig zelfstandig wonen, vervoer, vrijetijdsbesteding en hulp bij lichamelijke zorg. Wij zijn enthousiast over deze site vanwege zijn heldere opzet en praktische mogelijkheden.

 

 

Rijksoverheid.nl: algemene info en beleid over wonen met zorg en kosten

rijksoverheid

Ook Rijksoverheid.nl biedt informatie over ouderenzorg. Het accent ligt hier op woonvormen en kosten voor wonen en zorg. De website gaat vooral in op de volgende vier vragen:

  • Waar kan ik wonen als ik zorg nodig heb?
  • Hoe vind ik een verpleeghuis of verzorgingshuis bij mij in de buurt?
  • Welke kosten krijg ik vergoed in een verzorgingshuis en verpleeghuis?
  • Waar vind ik hulp voor een soepele overgang van mijn patiënten tussen ziekenhuis, tijdelijk verblijf of thuis?

Verder komt u via de site bij informatie over de Wmo, ondersteuning thuis en persoonsgebonden budgetten. Zoals men van een rijksoverheid kan verwachten, ligt het accent op de regelingen en hoe de zorg “zou moeten zijn”. Dat is nog iets anders dan hoe de zorg daadwerkelijk is. Wat dat betreft is Regelhulp (ook van de rijksoverheid) een praktischer instrument.

 

Wlz-overgangsrecht.nl: wetten op een rij

Wlz-overgangsrecht

 

 

Wlz-overgangsrecht.nl is niet echt een pakkende naam, maar niettemin een nuttige website voor wie meer wil weten over de wetten waarin de zorg geregeld is. Vertrouwde wetten als de AWBZ bestaan immers niet meer, maar wat daarvoor in de plaats is gekomen vindt u hier. Ook vindt u er informatie over veranderingen bij indicaties voor zorg en over de wetten waarin vormen van zorg zijn geregeld, zoals “Hulp bij eten en drinken” en “Persoonlijke verzorging”. Verder geeft deze site nuttige informatie over persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in de thuissituatie of in een instelling.

 

 

ZorgkaartNederland.nl: zoeken, vinden en waarderen van aanbieders van zorg

zorgkaartnederland

 

ZorgkaartNederland is sterk gericht op de leveranciers van zorg. U vindt hier het hele Nederlandse aanbod van bijna 140.000 specialisten, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en apotheken. Patiënten kunnen hier een “review” geven over de ervaringen met deze aanbieders. Dit kan u helpen bij het maken van een keuze. Hoewel 350.000 beoordelingen zijn gegeven, zijn de meeste zorgverleners niet beoordeeld. Een aardig onderdeel van de site gaat over vergelijkingshulpen, waar u kunt vinden bij welke arts / welk ziekenhuis u het beste terecht kunt, gezien uw wensen en situatie.

 

 

ZorgVerandert.nl: wat betekent dat voor zorgvragers en mantelzorgers?

ZorgverandertZorgVerandert.nl is een website van organisaties van zorggebruikers en mantelzorgers. De openingspagina biedt zoveel informatie, dat u misschien al snel de weg kwijtraakt. Maar dat is niet nodig. Via “Handig voor u” vindt u vijf onderwerpen:

Ook vindt u hier verschillende actuele thema’s, die u wegwijs maken in bijvoorbeeld de eigen bijdrage die u voor zorg moet betalen en het aanvragen van indicaties. Bent u op zoek naar een eenvoudige uitleg van veranderingen in de zorg, dan moet u beslist hier eens kijken. Tot slot is het onderdeel over zorg aanvragen, met onder andere tips en een checklist om dat zo goed mogelijk te doen, goed om te kennen.

Tot slot

De genoemde websites bieden ruime informatie over hoe de zorg geregeld is en welke kwaliteit u bij verschillende aanbieders kunt verwachten. De site die iedereen zou moeten kennen is Regelhulp.nl, vooral vanwege de heldere opbouw en gerichtheid op de zorgvragers. Maar ook de andere bronnen hebben veel te bieden. In onderstaande tabel hebben we alles nog eens kort samengevat. Wat zijn uw ervaringen met deze sites? Kent u nog andere interessante informatiebronnen over het krijgen van de juiste zorg? Laat uw reactie onder de tabel achter!