Herkent u deze situatie?

  • Uw huisarts of specialist begrijpt uw hulpvraag niet of neemt deze niet serieus (bejegening)
  • Tijdens een behandeling in het ziekenhuis loopt u geheel onverwacht letsel op waar u (blijvende) pijn en ongemak van ondervindt (medische misser)
  • Uw hulpverlener weigert u inzage te geven in uw dossier (patiëntenrechten)
  • Uw gemeente gaat niet of onvoldoende in op uw ondersteuningsvraag in uw thuissituatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Uw zorgverzekeraar gaat niet over tot vergoeding van de voorgestelde behandeling of het voorgeschreven medicijn (zorgverzekering)
  • U krijgt van het indicatieorgaan niets of te weinig geïndiceerd (Centraal Indicatieorgaan Zorg)
  • Uw PGB wordt verminderd of stopgezet (Zorgkantoor)

 

JAZORG richt zich met zijn adviezen en ondersteuning vooral op patiënten en cliënten die met dit soort vragen en problemen worstelen.


   

 Patiënten/Cliënten die problemen ondervinden bij het realiseren van hun rechtspositie in de zorg- en welzijnssector

 

 

 

Daarnaast adviseert JAZORG:

 

  

 

 Cliëntenbelangenorganisaties: met name bij gezondheidsrechtelijke vraagstukken

 

 

 

dokter

 

 

 Zorgaanbieders: bij de implementatie van wet- en regelgeving 

 

 

 
Visie:
De visie van JAZORG is dat een cliënt in de zorg- en welzijnssector maximale zorg en aandacht toekomt. Het zelfbeschikkingsrecht van de mens vormt daarbij  het uitgangspunt.
 
Missie:
De missie van JAZORG is om cliënten deskundig te ondersteunen bij hun zeggenschap op zorggebied. Goed kunnen luisteren om te kunnen ontdekken en te verwoorden waar het de cliënt echt om gaat is essentieel om de kans te vergroten op een zoveel mogelijk gezamenlijk gedragen oplossing van zijn/haar probleem.