Nieuwe indicatieregels CIZ

Vanaf 22 juli 2014 wordt de geldigheidsduur van indicatiebesluiten van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verkort. Met het aannemen van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de Eerste Kamer zijn ook de regels voor indicatiebesluiten veranderd.

 

  • Indicatiebesluiten voor Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Kortdurend Verblijf die in de maanden juli en augustus 2014 worden afgegeven, geldt een maximale geldigheidsduur van 8 maanden;
  • Indicatiebesluiten voor Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Kortdurend Verblijf in de periode vanaf september 2014, geldt een maximale geldigheidsduur van 6 maanden;
  • Indicatiebesluiten met beschermd wonen (ZZP GGZ C) vanaf juli 2014, geldt een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Gemeenten

Per 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 van kracht. Een deel van de zorg die nu nog bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hoort, gaat over naar de Wmo 2015. Hiermee worden gemeenten verantwoordelijk voor dat deel van de zorg.

Om ervoor te zorgen dat gemeenten zich kunnen voorbereiden om per 1 januari iedere burger passende zorg te leveren, is in de Wmo 2015 opgenomen dat zij al voor het einde van dit jaar cliëntgegevens van het CIZ ontvangen. Nu de Wmo is aangenomen, wordt ook de geldigheidsduur van indicatiebesluiten per 22 juli verkort.

De aangepaste geldigheidsduur geldt voor:

Tijdig aanvragen herindicatie

Cliënten moeten nu 6 weken voor afloop van hun AWBZ-indicatie een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Meestal gebeurt dit door de zorgleverancier. In het kader van de Wmo 2015 hebben gemeenten een doorlooptijd van 8 weken voor de procedure van melding tot hun beschikking.

Om continuïteit van zorg te garanderen, moeten cliënten van wie de indicatie afloopt in de periode na 1 januari 2015, 8 weken voor afloop van de indicatie hun melding doen bij de gemeente of zorgverzekeraar.

Bron: CIZ, Zorgvisie

 

Gepubliceerd op: 22 juli 2014