Rechtsbijstandverzekerde mag voortaan eigen advocaat/ jurist kiezen

Mensen met een rechtsbijstandverzekering hebben voortaan recht om zelf een advocaat of jurist te kiezen als een geschil leidt tot een juridische procedure. Dat is door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 7 november 2013 naar aanleiding van een in Nederland aanhangig gemaakt arbeidsrechtelijk geschil waarbij de werknemer/verzekerde zelf op kosten van zijn rechtsbijstandverzekering een jurist wilde kiezen wat door zijn verzekeraar werd geweigerd.

Tot nu toe bepaalden de rechtsbijstandverzekeraars in hun polisvoorwaarden wanneer een juridisch dossier werd uitbesteed aan de advocatuur en vaak ook nog eens een advocatenkantoor met wie de verzekeraar een afspraak had afgesloten. In eerste instantie werden de zaken namelijk behandeld door de juristen van de rechtsbijstandverzekeraar zelf. Onder andere zal het gevolg hiervan zijn dat de verzekeringsovereenkomsten op dat punt zal moeten worden gewijzigd. Dat verzekeraars zullen besluiten de premies te gaan verhogen, is daarbij niet uitgesloten.

Deze belangrijke uitspraak van de Europese rechter betekent in ieder geval dat de keuze voor een rechtshulpverlener (advocaat of jurist) bij de verzekerde komt te liggen en dat de kosten ervan voortaan geheel/gedeeltelijk worden gefinancierd. Daarmee is zijn rechtspositie in juridische geschillen verstevigd.

Voor cliënten die voor rechtsbijstand zijn verzekerd kan dit betekenen dat zij hun kosten voor bijvoorbeeld het starten van een tuchtrechtelijke of beroepsprocedure met ondersteuning van JAZORG geheel/gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen van hun rechtsbijstandverzekeraar.